CHUO CHA KUMBUKUMBU YA MWALIMU NYERERE
FOMU YA KUJIUNGA NA MAFUNZO YA UONGOZI NA MAADILI
 

SEHEMU A: Taarifa za Mshiriki wa Mafunzo ya Uongozi

1.

2.
JINSI:

Mwanaume

 

Mwanamke

3. 4.
5. 6.

7.

8.

9.

10.
Nitalipa ada yote bila usumbufu

Ndio

 

Hapana

 

SEHEMU B: Jinsi ya kufanya malipo

11. Ada ilipwe kwa kutumia namba ya malipo (Control Number): 994120174398
12. Ada haitarejeshwa endapo mshiriki atashindwa kuhudhuria Mafunzo
13. Mshiriki atasajiliwa baada ya kuthibitisha ushiriki wake kwa kuonesha ushahidi wa malipo husika ofisi ya Kibweta. Zoezi hili litafanyika ofisini au kwa njia ya mtandao, wiki moja kabla ya siku ya kuanza kwa Mafunzo.
14.
Nakubali/sikubaliani na mashariti ya kujiunga na mafunzo ya Uongozi.

Ndio

Hapana

   SOMA MAELEZO ZAIDI